VELKOMMEN TIL

BAR OG CAFE I NOTODDEN

Velkommen til Telerock

Bar og cafe med alle rettigheter. Fokus på rock og Telemark. Aktiviteter, live scene, mat og drikke. Velkommen!

Bar and Cafe with focus in rock music and Telemark’s traditions. Activities, live scene, bar snacks and beverages. Welcome!

Studentpris På

SHUFFLEBOARD

1 Kr Per/Min

Velkommen!

post@telerock.no
928 43 024

Telerock
 
Best pub & bar
Restaurant Guru 2020